Competiţie naţională

  • CNFIS-FDI-2020-0343 „Antreprenori SMART ȋn SAS TUIASI – SMART ȋn SAS@TUIASI” 
  • Perioada de desfășurare: aprilie – decembrie 2020
  • Director proiect: Conf.dr.ing.Cristiana Istrate, Preşedinte al Consiliului Executiv SAS TUIASI
  • Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea ecosistemului antreprenorial din universitate prin integrarea tehnologiei SMART în procesul de formare şi prin colaborarea cu structurile similare din alte universităţi, respectiv cu comunitatea de afaceri.
  • Valoarea proiectului: 215.000 lei.