loader image

2017-2025

Consilii executive SAS-TUIASI

 • 2017-2018

  1. 4 cadre didactice TUIASI:

   • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Textile, Pielǎrie şi Management Industrial – Președinte SAS-TUIASI
   • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabǎț  – Facultatea de Inginerie Electricǎ, Energeticǎ şi Informaticǎ Aplicatǎ
   • Şef  lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Şef  lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial
  2. 3 studenți TUIASI:

   • Drd.ing. Andrei Gazea – Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Stud. An IV, Marius Cosmin Tuluceanu – Facultatea de Automatica şi Calculatoare
   • Stud. An IV, Silviu Popa – Facultatea de Mecanicǎ
  3. 4 reprezentanți ai mediului de afaceri:

   • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.
   • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromolecularǎ Petru Poni
   • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.
   • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.R
 • 2018-2019

  1. 4 cadre didactice TUIASI:

   • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor – Președinte SAS-TUIASI
   • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabǎț  – Facultatea de Inginerie Electricǎ, Energeticǎ şi Informaticǎ Aplicatǎ
   • Şef  lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Şef  lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial
  2. 3 studenți TUIASI:

   • Drd.ing. Andrei Gazea – Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Stud. An IV, Marius Cosmin Tuluceanu – Facultatea de Automatica şi Calculatoare
   • Stud. An IV, Corina Cristina Croitoru – Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor.
  3. 4 reprezentanți ai mediului de afaceri:

   • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.
   • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromolecularǎ Petru Poni
   • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.
   • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.R
 • 2019-2020

  1. 4 cadre didactice TUIASI:

   • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Textile, Pielǎrie şi Management Industrial – Președinte SAS-TUIASI
   • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabǎț  – Facultatea de Inginerie Electricǎ, Energeticǎ şi Informaticǎ Aplicatǎ
   • Şef  lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Şef  lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial(retras din activitate)
  2. 3 studenți TUIASI:

   • Drd.ing. Andrei Gazea – doctorand în cadrul Şcolii Doctorale TUIASI
   • ing. Ioan Ursache – masterand an I, Facultatea de Construcții şi Instalații
   • Andra-Dumitriţa Sandu – student an II, Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor
  3. 4 reprezentanți ai mediului de afaceri:

   • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.
   • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromolecularǎ Petru Poni
   • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.
   • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.R.L.
 • 2020-2025

  1. 4 cadre didactice TUIASI:

   • Şef lucrări dr.ing. Sebastian George Maxineasa – Facultatea de Construcții și Instalații;
   • Conf.dr.ing. Cristiana Istrate – Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor;
   • Conf.dr.ing. Cristiana Istrate – Facultatea Design Industrial şi Conf.dr.ing Bogdan Istrate – Facultatea de Mecanică.
  2. 3 studenți TUIASI:

   • Denisa Musteaţă – student an II, Facultatea Automatică și Calculatoare;
   • Adriana Mariana Asoltanei – masterand an II, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”;
   • ing. Ioan Ursache – masterand an II, Facultatea de Construcții şi Instalații.
  3. 4 reprezentanți ai mediului de afaceri:

   • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.
   • Dan Zaharia – fondator Asociația Fab Lab Iași;
   • Gabriel Constantin Dumitriu – fondator Monetis CertRoot;
   • Paula Catargiu – manager, Electroputere VFU.