loader image

Raport de activitate 2018

RAPORT ANUAL

RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată ȋn cadrul Societății Antreprenoriale Studențeşti din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi - SAS TUIASI

 • 1. CONTEXT

  Societatea Antreprenorială Studențească, acronim SAS TUIASI, a fost ȋnființată prin decizia Rectorului nr.1431 din data de 17.07.2017, odată cu constituirea Consiliului executiv al SAS- TUIASI. Societatea Antreprenorială Studențească este o structură fără personalitate juridică, care se subordonează academic Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi administrativ Rectorului.

  Motivația existenței Societății Antreprenoriale Studențeşti este susținută de necesitatea formarii competențelor complementare din domeniul antreprenoriatului absolvenților politehnişti ȋn vederea creşterii şanselor de integrare ȋn mediul economic actual şi vizează:

  • sprijinirea, dezvoltarea şi ȋncurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rȃndul studenților şi absolvenților;
  • familiarizarea studenților şi absolvenților cu mediul economic real;
  • asumarea riscului utilizȃnd instrumente specifice managementului riscului;
  • dezvoltarea competențelor necesare unui antreprenor: dinamism, gȃndire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților etc.;
  • promovarea colaborării dintre mediul academic şi mediul economic.

  Din dorința de a asigura o formare competitivă SAS-TUIASI şi-a propus:

  • Sprijinirea promovării ideilor de afaceri ale studenților;
  • Identificarea unor potențiale finanțări;
  • Facilitarea unor sesiuni de training în domeniul antreprenoriatului;
  • Facilitarea unor sesiuni de coaching;
  • Mentorat;
  • Contact între studenți și antreprenori;
  • Ateliere de lucru cu antreprenori de succes;
  • Facilitarea întâlnirilor cu reprezentanții mediului bancar;
  • Identificarea call-urilor de concursuri de idei de afaceri.
 • 2. SISTEMUL DE CONDUCERE

  Structura Consiliului executiv al SAS-TUIASI este formată din:

  4 cadre didactice TUIASI

  • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Textile, Pielărie şi Management Industrial – Președinte SAS-TUIASI;
  • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabăț – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată;
  • Şef lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Şef lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial.

  3 studenți TUIASI

  • Drd.ing. Andrei Gazea – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Stud. An IV, Marius Cosmin Tuluceanu – Facultatea de Automatica şi Calculatoare;
  • Stud. An IV, Silviu Popa – Facultatea de Mecanică

  4 reprezentanți ai mediului de afaceri

  • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.;
  • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni;
  • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.;
  • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.RL.
 • 3. OBIECTIVE ŞI PRINCIPIILE SAS TUIASI

  Obiectivul principal al SAS TUIASI este:

  Schimbarea paradigmei “What if” ȋn “What’s next”

  Obiectivele derivate sunt:

  • Sprijinirea și încurajarea spiritului antreprenorial al studenților;
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților;
  • Stimularea abilităților antreprenoriale ale studenților;
  • Conștientizarea studenților cu privire la oportunitățile antreprenoriale în domeniul tehnic și nu numai.

  Principiile care guvernează activitatea desfăşurată in SAS TUIASI, asumate ȋn mod voluntar de către toți cei care au decis să contribuie la activitatea operațională sunt:

  • Respectarea integrității academice;
  • Respectarea programului academic al studenților şi al cadrelor didactice implicate;
  • Asigurarea unui raport echilibrat ȋn formarea competențelor antreprenoriale respectiv a celor tehnice;
  • Încurajarea generării ideilor inovatoare din domeniul tehnic şi a formării echipelor multidisciplinare;
  • Implicarea colaboratorilor externi, din mediul de afaceri, ȋn activitățile desfăşurate (evenimente, traininguri, competiții, etc.).

  Materializarea acestor principii ȋnseamnă printre altele şi:

  • programarea trainingurilor, atelierelor şi workshopurilor doar ȋn primele 12 săptamani de activitate ale fiecărui semestru sȃmb ăta, duminica şi joia la sfȃrşitul programului;
  • selecția tematicii evenimentelor astfel ȋncȃt s ă se acopere aria de interes a studenților de la toate facult ățile (fiecare eveniment va viza studenții de la 3-4 facult ăți din universitate, dar nu se vor impune restricții de acces).

  Centralizatorul activităților realizate ȋn perioada de raportare este prezentat ȋn Anexa 1. De asemenea, activitatea desfăşurată ȋn cadrul Firmei Simulate este prezentată sintetic ȋn Anexa 2 a prezentului raport. Au fost create 3 firme, care au funcționat ȋn cadrul a 3 facultăți (Facultatea de Inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial, respectiv Facultatea de Inginerie Chimic ă şi Protecția Mediului) şi au fost efectuate 72 tranzacții (65 naţionale şi 7 internaţionale) înregistrate pe platforma ROCT.

 • 4. SPAȚIILE ŞI DOTAREA SAS TUIASI

  Sediul SAS TUIASI, amenajat prin proiectul FDI 2017 SAS@tuiasi, este localizat ȋn căminul T3-T4 din campusul Tudor Vladimirescu şi este alocat ȋn principal sesiunilor de training cu un numar mai mare de participanți. Hub-ul antreprenorial SMART Up HUB este un spațiu de co -working destinat studenților de la toate facultățile, este localizat ȋn str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Corp TEX5 şi a fost amenajat ȋn cadrul proiectului FDI 2018 SAS PLUS@tuiasi. Dotarea este asigurată de către asociația Junior Achievement Romania ȋn cadrul proiectului Universitatea Antreprenorial, printr-un contract de sponsorizare ȋn valoare de 16720.92 lei fară TVA.

 • 5. REGULAMENTE

  Au fost elaborate regulamentele care guvernează modul de desfăşurare al activității ȋn SAS TUIASI, respectiv ȋn hub-ul antreprenorial SMARTUp HUB:

  • Regulamentul de organizareși funcționare – Societatea Antreprenorială Studețnească Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași SAS TUIASI;
  • Regulamentul de organizare și funcționare – Hub antreprenorial – SMARTUp HUB – Societatea Antreprenorială Studențească Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași SAS TUIASI
 • 6. PROIECTE

  FDI 2017 – Studenți antreprenori la TUIASI SAS@tuiasi

  Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Carmen Maria Loghin
  Obiectivul general al proiectului a fost constituirea – Societătii Antreprenoriale Studențeşti din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (SAS TUIASI), structură care are rolul de a sprijini, dezvolta şi ȋncuraja spiritual antreprenorial al studenților din universitate.

  FDI 2018 – Studenți antreprenori la TUIASI+ SAS PLUS@tuiasi

  Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Carmen Maria Loghin
  Obiectivul general al proiectului este operaționalizarea sustenabilă prin incurajarea antreprenoriatului ȋn domeniul tehnic ş i consolidarea rolului SAS-TUIASI. Activitățile asumate prin proiect presupun amenajarea şi operțiaonalizarea HUB -ului antreprenorial SMARTUp HUB, organizarea unor traininguri, sesiuni de coaching şi mentorat, elaborarea planurilor de afaceri şi participarea la competiția finală Startup Weekend.

 • 7. EVENIMENTE

  7.1. ROBO WARE@ING, 24 noiembrie 2017, locația FAB Lab

  Evenimentul a fost integrat seriei de manifestări desfaşurate în luna noiembrie în cadrul Zilelor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi parte a Săptămânii Europeane a Roboticii, organizată pentru prima dată la nivel naţional în România. În cadrul acestuia, studenţii şi-au prezentat propriile proiecte de robotică şi au discutat despre viitoare oportunităţi de carieră în robotic , antreprenoriat sau loc de muncă. La această ȃînlnt ire au participat şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, care au împărtăşit participanţilor idei cu privire la dezvoltarea industriei roboticii şi a impactului pe care care aceasta îl va avea asupra locurilor de muncă.

  Participanti la competitie:

  Nume Produs Echipa Facultatea
  Bitbit Maşinuțe autonome capabile să se deplaseze pe un traseu prestabilit Diaconu Codrut Andrei
  Modoranu Ionut Vlad
  Pal Alexandru Gabriel
  Facultatea de Automatica şi Calculatoare
  ARK Tun cu faze multiple de accelerare cu funcționare asincronă Grigoras Dimitri Panaite
  Ștefan Marius
  Facultatea de inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată
  Proteză printată 3d Proteza este destinată persoanelor cu amputări la nivelul antebratului Bogdan Nacu Facultatea de Automatica si Calculatoare
  CODERDOJO IAȘI Maşina contrăolat prin bluetooth cu telefonul & Brța robotic controlat haptic Gavrilescu Raducu Lucian Facultatea de inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată
  IHRG Sistem hibrid dezvoltat pentru procesul de recuperare al membrelor superioare în cazul pacienților care au suferit un AVC Prof.dr.ing. Marian Silviu Poboroniuc
  As.dr.ing. Dănuț Constantin Irimia
  Conf.dr.ing. Georgel Paicu
  Ș.l.dr.ing Daniel Sticea
  Mihaela Urieșu Leonid Tanas
  Facultatea de inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată
  recoveriX- sistem dezvoltat pentru procesul de recuperare al membrelor superioare în cazul persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral (AVC) Prof.dr.ing. Marian Silviu Poboroniuc
  As.dr.ing. Dănuț Constantin
  Alice Ungureanu
  Sacară-Munteanu Elena
  Facultatea de inginerie Electrică Energetică și Informatică Aplicată
  Din mediul de afaceri au participat:

  • Ana-Maria Stancu – Organizatia e-Civis, coordonator national al Saptamanii Europeane a Roboticii
  • Andrei Carabelea – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Rubik Hub
  • Caterina Ailiesei – Manager General S.C. Katy Fashion
  • Dan Radu – Redactor şef al revistei PIN MAGAZIN

  7.2. REDU Place Lab – Antreprenoriat Verde, 27 Februarie 2018, locație Sediu SAS T3-T4

  Ȋn cadrul primului eveniment dedicat Economiei Circulare, reprezentanți ai Atelierului REDU, pionier local în Slow Fashion, au împărtășit din experiența antreprenorială verde, au abordat problema producției abuzive cât și cea a practicilor consumiste care au un impact puternic și direct asupra tuturor subiecților implicați. Tȃnăra echipă REDU a invitații la un dialog constructiv despre soluțiile sustenabile de consum și nevoia de valorificare a resursele existente în contextul supraproducției. REDU este un centru multidimensional de tip Place Lab, ințiiat de către Asociația Mai Bine, ONG cu peste 9 ani de experienţă în activităţi privind protecţia mediului, pentru promovare teoretică și practică a principiilor economiei circulare. Din mediul de afaceri a participat Caterina Ailiesei – Manager General S.C. Katy Fashion.

  7.3. Rubik EDU – Program de educație antreprenorială de tip “learning from examples”

  Program de inițiere în antreprenoriat ȋn cadrul căruia s-a lucrat cu insprumente moderne ȋn formarea antreprenoriala: Business Model Canvas, Business Idea Canvas, Team Mission Fit Canvas,etc. care a cuprins 3 ateliere, susținute de reprezentanți ai Rubik HUB, PRIMUL Hub Antreprenorial din Moldova, structură din cadrul ADR N-E.

  Subiectele atelierelor au fost:

  Cum se naşte o idee buna de bussines? 22 martie 2018, Sediu SAS T3 T4

  Cine sunt oamenii din spatele unui startup? 19 aprilie 2018, Sediu SAS T3 T4

  Cum construiesc un produs preferat de client? 17 mai 2018, Sediu SAS T3 T4

  Au participat studeți de la facultățile: Construcții şi Instalații, Automatizări şi Calculatoare, Construcții de Maşini şi Management Industrial , Inginerie Electrică Energeticăși Informatică Aplicată, Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia Informației, Arhitectură “G.M.Cantacuzino”, Textile Pieălrie şi Management Industrial, Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului.

 • 8. PREMII

  Locul al doileaȋn cadrul finalei naționale a competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2018, cȃştigat de către echipa BIONIX formată din studțeini Corina Cristina Croitoru de la Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial şi Bogdan Nacu din cadrul Facultatății Automatică şi Calculatoare. Ambele echipe cu care Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi care s-au inscris in competiție s-au calificat ȋn finală.

 • 9. STAGII INTERNSHIP

  Studenții Fuior Ioan, Georgel Facultatea Automatică şi Calculatoare şi Ursache Ioan de la facultatea de Construcții şi Instalații au beneficiat de un stagiu de internship ȋn cadrul SAS TUIASI, pe parcursul semestrului II, 2017/2018.
  Au fost ȋncheiate un număr de 11 convenții de internship la firme şi organizații de profil.

 • 10. PARTENERIATE

  Protocol de colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE) prin Rubik Hub – Direcția de dezvoltare a afacerilor;
  Au fost ȋncheiate un număr de 10 acorduri de parteneriat cu IMM-uri.

 • 11. PROMOVARE

  În activitatea de promovare, cel mai utilizat canal de comunicare a fost contul de Facebook al SAS TUIASI, cel pe care au fost postate toate evenimentele. Au fost realizate şi câteva intâlniri directe cu studenții ȋn cadrul cărora a fost prezentat conceptul, insuficiente ȋnsă pentru ca un număr rezonabil de mare de studenți să fie familiarizați cu obiectivele şi activitățile desfăşurate ȋn SAS TUIASI. La nivelul fiecărei ligi s-a stabilit un responsabil pentru promovarea activităților.

 • 12. CONCLUZII

  SAS TUIASI şi SMARTUp HUB au devenit opețriaonale iar p lanul de activități asumat a fost realizat, cu un mic decalaj de timp, ȋn proporție de aproximativ 90% (10% informări le cu conținut financiar care nu s-au desăfşurat ȋncă ). Se impune intensificarea activiăților de promovare şi de atragere a fondurilor prin campanii de fundraising.