loader image

Raport de activitate 2020

RAPORT ANUAL

RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată ȋn cadrul Societății Antreprenoriale Studențeşti din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi - SAS TUIASI

 • 1. CONTEXT

  Societatea Antreprenorială Studențească, acronim SAS TUIASI, a fost ȋnființată prin decizia Rectorului nr.1431 din data de 17.07.2017, odată cu constituirea Consiliului executiv al SAS- TUIASI. Societatea Antreprenorială Studențească este o structură fără personalitate juridică, care se subordonează academic Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi administrativ Rectorului.

  Motivația existenței Societății Antreprenoriale Studențeşti este susținută de necesitatea formarii competențelor complementare din domeniul antreprenoriatului absolvenților politehnişti ȋn vederea creşterii şanselor de integrare ȋn mediul economic actual şi vizează:

  • sprijinirea, dezvoltarea şi ȋncurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rȃndul studenților şi absolvenților;
  • familiarizarea studenților şi absolvenților cu mediul economic real;
  • asumarea riscului utilizȃnd instrumente specifice managementului riscului;
  • dezvoltarea competențelor necesare unui antreprenor: dinamism, gȃndire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților etc.;
  • promovarea colaborării dintre mediul academic şi mediul economic.

  Din dorința de a asigura o formare competitivă SAS-TUIASI şi-a propus:

  • Sprijinirea promovării ideilor de afaceri ale studenților;
  • Identificarea unor potențiale finanțări;
  • Facilitarea unor sesiuni de training în domeniul antreprenoriatului;
  • Facilitarea unor sesiuni de coaching;
  • Mentorat;
  • Contact între studenți și antreprenori;
  • Ateliere de lucru cu antreprenori de succes;
  • Facilitarea întâlnirilor cu reprezentanții mediului bancar;
  • Identificarea call-urilor de concursuri de idei de afaceri.
 • 2. SISTEMUL DE CONDUCERE

  Structura Consiliului executiv al SAS-TUIASI este formată din:

  4 cadre didactice TUIASI

  • Conf. dr. ing. Cristiana Istrate – Facultatea Textile, Pielărie şi Management Industrial – Președinte SAS-TUIASI;
  • Conf. dr. ing. Alexandru Trandabăț – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată;
  • Şef lucr.dr.ing. Ciprian Cozmanciuc – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Şef lucr.dr.ing. Gheorghe Pleşu – Facultatea Construcții de Maşini şi Management Industrial.

  3 studenți TUIASI

  • Drd.ing. Andrei Gazea – Facultatea de Construcții şi Instalații;
  • Stud. An IV, Marius Cosmin Tuluceanu – Facultatea de Automatica şi Calculatoare;
  • Stud. An IV, Silviu Popa – Facultatea de Mecanică

  4 reprezentanți ai mediului de afaceri

  • Ing. Caterina Ailiesei – S.C. Katy Fashion S.R.L.;
  • Dr. Valeria Harabagiu – Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni;
  • Ing. Alexandru Bejan – S.C. Resel S.R.L.;
  • Ing. Sorin Popa – S.C. EMS Electra S.RL.
 • 3. OBIECTIVE ŞI PRINCIPIILE SAS TUIASI

  Obiectivul principal al SAS TUIASI este:

  Schimbarea paradigmei “What if” ȋn “What’s next”

  Obiectivele derivate sunt:

  • Sprijinirea și încurajarea spiritului antreprenorial al studenților;
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților;
  • Stimularea abilităților antreprenoriale ale studenților;
  • Conștientizarea studenților cu privire la oportunitățile antreprenoriale în domeniul tehnic și nu numai.

  Principiile care guvernează activitatea desfăşurată in SAS TUIASI, asumate ȋn mod voluntar de către toți cei care au decis să contribuie la activitatea operațională sunt:

  • Respectarea integrității academice;
  • Respectarea programului academic al studenților şi al cadrelor didactice implicate;
  • Asigurarea unui raport echilibrat ȋn formarea competențelor antreprenoriale respectiv a celor tehnice;
  • Încurajarea generării ideilor inovatoare din domeniul tehnic şi a formării echipelor multidisciplinare;
  • Implicarea colaboratorilor externi, din mediul de afaceri, ȋn activitățile desfăşurate (evenimente, traininguri, competiții, etc.).

  Materializarea acestor principii ȋnseamnă printre altele şi:

  • programarea trainingurilor, atelierelor şi workshopurilor doar ȋn primele 12 săptamani de activitate ale fiecărui semestru sȃmb ăta, duminica şi joia la sfȃrşitul programului;
  • selecția tematicii evenimentelor astfel ȋncȃt s ă se acopere aria de interes a studenților de la toate facult ățile (fiecare eveniment va viza studenții de la 3-4 facult ăți din universitate, dar nu se vor impune restricții de acces).

  Luȃnd ȋn considerare premisele anterior amintite a fost elaborat Planul de activitate al SAS TUIASI pentru anul 2020. 

  Centralizatorul activităților realizate în cel de-al treilea an de funcţionare al SAS TUIASI este prezentat ȋn Anexa 1.

  Activitatea specifică întreprinderii simulate s-a desfăşurat ca parte a procesului didactic, în cadrul disciplinei „Practică în întreprinderea simulată (practică de specialitate)”, inclusă în planurile de învăţământ ale specializărilor specifice domeniul Inginerie şi Management (conectate de către departamentul Inginerie şi Management) din facultăţile: Design Industrial şi Managementul Afacerilor, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.

  Având în vedere că anul 2020 a fost o provocare în contextul pandemiei de COVID-19, a fost regândită strategia de realizare a activităţilor asumate, majoritatea desfăşurându-se în mediul virtual, fapt care a determinat şi modificarea sumelor alocate activităţilor prevăzute în proiect pentru a respecta măsurile de protecție și prevenție impuse de legislația în vigoare pe durata stărilor naționale de urgență și de alertă, care au restricționat organizarea de evenimente și procesul educațional cu participarea fizică a grupurilor de studenți.

 • 4. SPAȚIILE ŞI DOTAREA SAS TUIASI

  Obiectivul privind activitatea de dotare a spaţiilor existente, s-a materializat ȋn cadrul proiectului FDI-2019-0141 “AS în SAS@tuiasi”, prin amenajarea spaţiului de socializare (interior și exterior) al Hub-ul antreprenorial SMART Up HUB, spațiu de co-working destinat studenților de la toate facult ățile, localizat ȋn str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Corp TEX5.

 • 5. REGULAMENTE

  Ȋn perioada de analiză nu a fost necesară elaborarea unor noi regulamente.

 • 6. PROIECTE

  Competiţie naţională

  • CNFIS-FDI-2020-0343 „Antreprenori SMART ȋn SAS TUIASI – SMART ȋn SAS@TUIASI” 
  • Perioada de desfășurare: aprilie – decembrie 2020
  • Director proiect: Conf.dr.ing.Cristiana Istrate, Preşedinte al Consiliului Executiv SAS TUIASI
  • Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea ecosistemului antreprenorial din universitate prin integrarea tehnologiei SMART în procesul de formare şi prin colaborarea cu structurile similare din alte universităţi, respectiv cu comunitatea de afaceri.
  • Valoarea proiectului: 215.000 lei.

  Competiţie internaţională

  • Grant 22863 „The Entrepreneurial Ecosystem Consolidation in TUIASI – Scale-Up GARAGE@TUIASI”, obţinut prin compeţiţie internaţionlă lansată de Junior Achievement România.
  • Obiectivul proiectului a fost consolidarea ecosistemului antreprenorial din regiune şi continuarea demersului de stimulare a modului de gândire antreprenorial ȋn universitate.
  • Perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie 2020
  • Director proiect: Conf.dr.ing.Cristiana Istrate, preşedinte SAS TUIASI
  • Valoarea proiectului: 10398 lei (grantul nu prevede cheltuieli cu salarizarea membrilor echipei de proiect).
  • Finanţator: Romanian-American Foundation, prin intermediul JAR, ȋn cadrul programului Universitatea Antreprenorială.
 • 7. EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

  Conferinţă TAL CATRAN, on-line (25 mai 2020) 

  Ȋn perioada de raportare, ȋn cadrul ȋntȃlnirilor din seria „Despre antreprenoriat din experiența unui antreprenor…”, SAS TUIASI ȋmpreună cu Fab Lab Iaşi a facilitat desfăşurarea unei conferinţe (transmisă LIVE pe facebook) susţinută de Tal Catran, guru-ul acceleratoarelor, fondator a 9 programe de accelerare în Israel și a altor câteva la nivel global. Implicarea sa activă în startup-uri, acceleratoare, hub-uri de inovație alături de jucători cheie din ecosistemul antreprenorial se întinde din Israel până în Letonia, Lituania, Estonia, Finlanda, Rusia, India, China, România, Azerbaidjan și în curând și către Macedonia și Uzbekistan.

  Evenimentul s-a bucurat de o participare importantă (100 participanţi), cea mai mare parte a studenţilor provenind de la facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei.

  RubikEDU, on-line (24 iunie, 29 iunie, 2 iulie 2020)

  #RubikEDUStartupBasics, program de formare a competenţelor antreprenoriale susţinut de către partenerii din cadrul Rubik Hub (activitate din cadrul proiectului SMART în SAS@TUIASI), în care participanţii au descoperit, într-o serie de trei webinarii cu următoarea tematică: Cum se naște o idee de startup?; Cine sunt oamenii din spatele unui startup?; Ce schimbare aduc și pentru cine?

  • cum și unde se găsește ideea potrivită pentru un business;
  • care sunt criteriile după care se aleg membrii unei echipe;
  • cum se identifică cât mai bine clienţii unui business;
  • care sunt etapele dezvoltării unui startup etc.

  Workshopuri facilitate de psihologi (2 serii) on-line (2.07, 22.10, 19.11.2020 şi 9.07, 29.10, 26.11.2020 )

  Cătălina Cosmin, Angela Blanariu şi Gabriela Carmen Hafia au fost cei trei psihologi care au susţinut studenţii în procesul descoperirii personale în cadrul unei serii de trei workshop-uri, organizate de către psiholog ing. Raluca Lăzărescu, cu temele W1 Managementul stresului, W2 Managementul eşecului, W3 Identificarea abilităţilor antreprenoriale şi dezvoltarea celor de lucru ȋn echipă.

  TUIASI OPEN DAYS

  „Despre ANTREPRENORIAT@SAS TUIASI” on-line (21 mai şi 26 noiembrie 2020)

  Ȋn întȃlnirile din cadrul evenimentelor de promovare a universităţii, SAS TUIASI a avut o secţiune dedicată în care au participat ca invitaţi studenţi, absolvenţi şi reprezentanţi ai ecosistemului antreprenorial din regiunea de N-E: Daniel Movilă student Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, masterand Corina Cristina Croitoru Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor, Vlad Gliga CEO Rubik Hub, Andrei Carabelea Starup Advisor Rubik Hub, Dan Zaharia founder Fab Lab, Delian Coroamă founder WebMagnat, Elisa-Letiţia Ştefan CEO&Co-Founder @Nifty Learning, Gabi Dumitiu Owner&Founder@LAWCALIS.

  Participanţii au vorbit atât despre motivaţiile personale privind alegerea unei cariere în antreprenoriat cât şi despre experienţa implicării în activităţile SAS TUIASI.

  TABARA de vară „StartING-Up Virtual Camp”, online, (24-28 august 2020)

  Tabăra a fost organizată de către SAS TUIASI ȋn cadrul proiectului „Antreprenori SMART ȋn SAS TUIASI – SMART ȋn SAS@TUIASI”, activitatea desfăşurȃndu-se online.

  Activităţile din tabără au urmărit dezvoltarea conceptelor de afacere pentru un numar de 25 de studenţi, de la idee până la materializarea unui prototip, lucrând în echipe complexe formate din antreprenori cu experientă, mentori, posibili finanţatori şi studenţi.

  Pe parcursul celor trei zile, au fost organizate workshopuri, sesiuni de training, coaching şi mentorat susţinute şi concepute de un numar de 19 formatori, mentori și membri ai juriului selectați dintre reprezentanţi ai mediului de afaceri de pe plan local, naţional și internaţional.

  Echipa care a concepul, livrat programul de instruire şi a asigurat mentoratul a fost formată din: Vlad Gliga – CEO, Startup Programs, Community& Ecosystem, Rubik Hub; Raluca Alexandrescu – Community Builder, Rubik Hub/Antreprenor; Ana Ciobanu – Community Builder, Rubik Hub; Ionuţ Amariei – Community Builder, Rubik Hub; Robert Cotuna – Community Builder, Rubik Hub; Cristina Grigore – Community Builder, Rubik Hub; Dana Gliga – Regional Marketing & Communication Expert, ADR Nord –Est; Radu Mȃndru – Coach ICF, Leadership&Team Effectiveness Coach; Anda Suta – Coach ICF, Professional and Leadership Coach; Ines Dumitriu – Community Builder, Rubik Hub; Smaranda Băluţ – Community Builder, Rubik Hub; Ioana Cerescu – Community Builder, Rubik Hub; Valentin Ţoc – Community Builder, Rubik Hub.

  Invitaţi din mediul economic au fost: Elisa Căpăţînă – Fondator Maponia; Irina Măstăcăneanu – Fondator TEAZ; Codruţa Ghriran – Fondator COSS; Flavia Rusu – Group Audit & Risk Advisory at Roche; Ioana Marina – National Sales Implementation Manager at Kraft Heinz Company; Gabi Dumitriu– Fondator LOCALIS.

  Participanţii, studenţi provenind de la facultăţile: Automatică și Calculatoare, Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Design Industrial si Managementul Afacerilor, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, cărora li s-au alăturat colegi din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Universitatea Politehnică Bucureşti, au beneficiat de un program de dezvoltare a competențelor şi abilităților antreprenoriale prin exemple, coaching și mentorat.

  Echipa situată pe primul loc a fost Electro Market (Constantin Tănase – Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Marian-Sebastian Rusu – Automatică și Calculatoare, Gavrilă Deaconu – Automatica si Calculatoare) cu ideea unui market place pentru electriceni.

  MAKEATON StartUP GARAGE@TUIASI, online (14,19 septembrie 2020)

  Makeaton – StartUP GARAGE@TUIASI, a fost una dintre activităţile suplimentare ale proiectului „SMART în SAS@TUIASI” şi a fost facilitată de echipa CALEMIS şi invitaţii acestora ca lectori sau mentori: Costina Mitrofan – CEO Rungutan, David Burcovschi – CEO D>Soft, Marius Mitroi Co-founder&CEO RIDESAFE, Ionuţ Maxim – UX Architect and Startup, Alin-Claudiu Apostu – Antreprenor&Intraprenor Vreau să fiu antreprenor şi Insights, etc.

  Ȋn cele 6 zile ale evenimentului au fost ateliere de lucru în care s-au abordat teme din aria antreprenoriatului, focalizate în zona IT. Ȋn ziua susţinerii ideilor de afacere, majoritatea au fost materializate într-un MVP.

  Premiul I a fost obţinut de echipa Smart Farming (sistem de monitorizare și control al factorilor de creștere a plantelor din solarii), formată din Constantin Tanasă de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Cosmin-Florin Dorobanțu, Faustina-Cristina Păuleț şi Marian-Sebastian Rusu toţi studenţi ai Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.

  INNOVATION DAY a treia ediţie ȋn TUIASI, on-line (4-6 decembrie 2020)

  Facilitatorii au fost:

  • ALIN CLAUDIU APOSTU – Antreprenor&Intraprenor. Vreau să fiu antreprenor şi Insights
  • CRISTINA IROD – Group Account Director Wunderman Thompson. Design thinker, practitioner & facilitator

  Cea de-a treia ediţie a evenimentului Innovation Day, organizat în cadrul proiectului “ScaleUp GARAGE@TUIASI”, a fost un workshop interactiv de Introducere în Design Thinking, gândire antreprenorială, tema acestei ediţii fiind ”lucrul colaborativ în mediul online”.

  Pe durata a trei zile, participanții s-au familiarizat cu modul de aplicare a metodologiei Design Thinking pentru a proiecta, testa și dezvolta un produs, serviciu sau idee de afacere.

  Atelierul Design Thinking a declanșat inovație, a stimulat o mentalitate centrată pe utilizator și a încurajat lucrul în echipe multifuncționale (formate din de studenţi din atât din TUIASI cât şi din alte universităţi din ţară, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice) pentru atingerea unui obiectiv comun. Dupa ce au interacționat cu potenţialii utilizatori pentru a identifica și a înțelege care sunt nevoile acestora, participanţii au proiectat, prototipat și testat un produs sau serviciu nou pentru a satisface aceste nevoi.

  Participanţii au provenit de la facultăţile: Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Design Industrial și Managementul Afacerilor, Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Mecanică, Construcţii şi Instalaţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”, Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, respectiv Universitatea Politehnica Bucureşti.

  Monica Vasilica Isciuc – Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor

  Ȋn competiţia finală, premiul I a fost obţinut de echipa GREEN formată din Monica-Vasilica Isciuc studentă la Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor şi Alecu Călin de la Facultatea Construcţii şi Instalaţii, problema identificată fiind lipsa socializării cu colegii în perioada defăşurării activităţii on-line.

  George-Cristian Hriţcu de la Facultatea de Mecanică, respectiv George-Ovidiu Dima student la Facultatea Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” au primit premii individuale pentru cei mai activi participanţi pe parcursul workshop-ului.

  Din juriu a făcut parte şi Alice Duţu, director de programe în cadrul Junior Achievement Romania reprezentant al finanţatorului.

  START YOUR BUSINESS@TUIASI a III-a ediţie ȋn TUIASI, on-line (20-22 noiembrie 2020)

  Pentru ideile dezvoltate pe parcursul anului, studenţii au avut ocazia să primească feed-back din partea mediului de afaceri, ȋn noiembrie, ȋn cadrul competiţiei START YOUR BUSINESS@TUIASI, aflat la a treia ediţie ȋn cadrul universităţii.

  Evenimentul a fost special conceput, structurat și desfășurat pentru a sprijini tinerii participanți în: dezvoltarea unui concept de start-up pe baza unei idei de afacere, exersarea abilităţilor de prezentare, dezvoltarea abilităţilor de a forma și a lucra ȋn echipă, identificarea unor oportunităţi de finanţare și nu ȋn ultimul rȃnd dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

  Pe parcursul celor trei zile, au fost organizate workshopuri, sesiuni de training, coaching şi mentorat susţinute de formatori, mentori selectați dintre reprezentanţi ai mediului de afaceri de pe plan local și naţional: Ioana Cerescu (Community Builder, Rubik Hub), Valentin-Iulian Țoc (Community Builder, Rubik Hub), Ana Ciobanu (Adviser EU Projects, RUBIK Hub), Dana Gliga (Regional Marketing&Communication Expert, ADR NE), Georgiana Vieru (Project Manager, Rubik Hub), Raluca Alexandrescu (Community Builder&Antreprenor, Rubik Hub), Ionuţ Amariei (Start Up Adviser, Rubik Hub), Robert Cotuna (Community Builder, Rubik Hub), Smaranda Baluţ (Community Builder, Rubik Hub), Ela Asaftei (Startup Adviser), Adina Simionescu (Ecosistem Strategist), Alexandra Ungurean (Fondator&Manager Fashion Lab), Radu Nechita (CEO Mentor Training), Radu Grigore (Business Analyst – Anais Digital), Mihaela Bourceanu (Client Service Director Mercury 360), Dragos Alexandrescu (Potein Manager – Expur), Sebastian Gabor (CEO DIGITAIL), Răzvan Căpățînă (business angel).

  Din juriu au facut parte şi Vlad Gliga (Community builder, Fondator Asociația Comunitatea Noastră, CEO ATON BUSINESS CREATOR) şi Georgiana Vieru (Project Manager, Rubik Hub).

  Ȋn competiţia finală, pe primul loc s-a clasat echipa Co-TeachR, formată din Aungurencei Ionel şi Buraga Ştefana-Lorena de la Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor, cu o soluție (hardware&software) pentru îmbunătățirea procesului de învățare folosind realitatea augmentată.

  Au participat studenţi din facultățile: Automatică și Calculatoare, Mecanică, Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Design Industrial și Managementul Afacerilor şi colegi din Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov şi Universitatea Politehnica Bucureşti

 • 8. COMPETIŢII

  Competiţia de granturi “Scale Up@SAS TUIASI” 

  Obiectivul competiţiei adresată ligilor din cele 11 facultăţi ale universităţii, organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0343 „Antreprenori SMART ȋn SAS TUIASI – SMART ȋn SAS@TUIASI”, a fost acela de a valoriza creativitatea studenţilor şi de a-i stimula să-şi asume activitatea de promovare a SAS TUIASI şi a proiectului de anul acesta, în comunitatea academică şi locală.

  Echipa cȃştigătoare a avut la dispoziţie un grant pentru campania de promovare, libertatea de a o concepe, iar responsabilul acesteia, a fost angajat în echipa de implementare.

  Competiţia a fost organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0343. 

  Cȃştigătoarea concursului a fost liga LSAC – Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, reprezentată de echipa: Marian-Sebastian Rusu, Bogdan Iacob, Gavrilă Deaconu, Beatris Zaharia, Andrei Ababei şi Alexandru Stoica, care au participat la activitatea de promovare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din TUIASI şi a activităţilor ce s-au desfăşurat în cadrul proiectului, în comunitatea academică şi locală prin mijloace în principal, on-line.

  Company of the Year – Junior Achievement Romȃnia

  Două dintre cele cinci echipe din cadrul facultății Design Industrial şi Managementul Afacerilor, coordonate de către şef lucrări dr. ec. Brîndușa Tudose, PERFECT BAG şi TERSI, s-au calificat ȋn finala națională a competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2020. Studenții participanţi în cadrul incubatorului de afaceri BizzFactory 2020 au fost: Karina Dupu, Doina Canuda, Cristina Juravliov (PERFECT BAG), Alexandro Popa, Mihai Hurjui, Ramona Aignătoaie, Mariana Florea (TERSI), Andreea-Marijoana Ababei, Cristina Elena Săndulache, Ioana Sabina Mercaş (FIRE FLY), Alexandru Palaci, Lăcrămioara Grosu, Andreea Stanciu (DREAMERS).

  Concursuri din aria antreprenoriatului

  Concursul național de planuri de afaceri Antreprenoring, de la Oradea, în cadrul căruia echipa TEX STORY a primit mențiune. Echipa a fost una din cele patru coordonate de catre şef lucrări dr. ec. Brîndușa Tudose formate din Karina Dupu, Cristina Juravliov (TEX STORY), Alexandro Popa, Ioana Ramona Agăinoaie (TERSI), Andreea Marijoana Ababei, Cristina Elena Săndulache (FIREFLAY), Alexandru Palici, Alina Turețchi (SUN CAFE), Lăcrămioara Grosu, Andreea Stanciu (MAGIC_EVENTS).

 • 9. PREMII

  În urma evaluărilor juriului, clasamentul final al competiției „Start Your Business @Tuiași” este prezentat în tabelul următor:

  Locul Startup Echipa Idee Facultatea/Universitatea
  1. Co-TeachR Aungurencei IonelBuraga Ștefana-Lorena Soluție (hardware&software) pentru îmbunătățirea procesului de învățare folosind realitatea augmentată. Design Industrial şi Managementul Afacerilor/TUIASI
  2. Evolu Matei Alexandru Aplicație mobilă de dezvoltare prin care utilizatorii pot să-și seteze obiective personale și profesionale și sunt ajutati să le atingă prin crearea de profiluri personalizate și gamification. Informatică/UPB
  3. Backery Rusu Marian SebastianPăuleț Faustina CristinaDeaconu GavrilăBursuc ȘtefanaPopa Andrei Brutărie mobilă care să ofere produse de panificație proaspete în zone în care nu există acces (exemplu campus Studențesc) Automatică şi Calculatoare/TUIASI
  4. Touriseum Dinică Mihai Aplicaţie care oferă o platform prin care se pot vizualiza online muzeele din toată lumea Informatică/UPB
  5. Wired Ristea MihaelaPavăl PaulaGăbureanu Marian 2-sided marketplace contractare servicii specialişti Academia Fortelor Aeriene “Henri Coanda” BrasovAutomatică şi Calculatoare/TUIASIFacultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/TUIASI
 • 10. STAGII INTERNSHIP

  Cȃştigătorii competiţiei START YOUR BUSINESS@TUIASI, Rusu Marian Sebastian, Păuleț Faustina Cristina, Deaconu Gavrilă, Bursuc Ștefana, Popa Andrei, Paval Paula, Găbureanu Marian, Aungurencei Ionel, Buraga Ștefana-Lorena, vor avea posibilitatea de a participa la stagii de internship pe parcursul celui de-al doilea semestru (fizic sau on-line), în funcţie de programul universitar şi realităţile perioadei următoare.

 • 11. PARTENERIATE

  • Protocol de colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE) prin Rubik Hub – Direcția de dezvoltare a afacerilor;
  • Au fost ȋncheiate un număr de 5 acorduri de parteneriat cu IMM-uri.
 • 12. PROMOVARE

  În activitatea de promovare, cel mai utilizat canal de comunicare a fost contul de Facebook al SAS TUIASI, cel pe care au fost postate toate evenimentele. Au fost realizate şi câteva întâlniri directe/on-line cu studenții ȋn cadrul cărora a fost prezentat conceptul, insuficiente ȋnsă pentru ca un număr rezonabil de mare de studenți să fie familiarizați cu obiectivele şi activitățile desfăşurate ȋn SAS TUIASI.

 • 13. CONCLUZII

  SAS TUIASI Şi SMARTUp HUB sunt operaționale iar planul de activități asumat a fost realizat, cu un mic decalaj de timp din cauza restricţiilor impuse de pandemie, ȋn proporție de 100% (cu câteva activităţi suplimentare). Se impune intensificarea activităților de promovare şi de atragere a fondurilor prin campanii de fundraising.